Funderar du på att köpa en kaukasisk ovtjarka ?

 

Kräv SKK-registreringsbevis för en rasren hund och du får uppfödarstöd på köpet !

 

Det är du som ska köpa hund som bestämmer vilken valp/hund du vill köpa, men jag vill här ge lite råd på vägen.

 

Antalet SKK registrerade kaukasiska ovtjarkor i Sverige är ca 60 st. Det finns dock tyvärr en del oregistrerade exemplar vars antal inte är känt. Det förekommer också avel bland dessa oregistrerade exemplar, och dessa hundar mixas också med andra stora raser till diverse blandraser. Jag vill här förklara skillnaden på att köpa en i SKK registrerad valp/hund mot att köpa en icke SKK registrerad valp/hund.

 

En SKK registrerad uppfödare är mycket mån om sina hundar, både om sina hemma hundar och även om de valpar man säljer och ger mycket stöd och råd åt sina valpköpare. Man väljer också valpköpare med omsorg, det viktigaste är inte att få iväg valparna, utan att man vill verkligen att de ska få goda hem. Det stora intresset ligger inte i att tjäna pengar, för seriös hundavel ger inget klirr i kassan - allra minst med en ras som kaukasisk ovtjarka. Avlar gör man för det stora intressets skull, och man vill givetvis ha så gott rykte som möjligt och man vill att hundarna ska ha det så bra som möjligt. Man läser rasstandarden och målet för aveln är att får fram så rastypiska hundar som möjligt. Man ställer ut sina hundar för att få detta bekräftat och önskar också att flera valpköpare ställar ut sina hundar. Man önskar också att valpköparna är nöjda med den hund de köpt, och att dessa hundar i sin tur ska ge kenneln så gott rykte som möjligt. En SKK registrerad uppfödare känns igen av sitt kennelnamn och sitt eget namn. Den SKK registerade uppfödaren är också noga med vilka hundar den använder i aveln, och detta kan innebära att någon av de hundar man har endast får bli sällskapshundar om de inte uppfyller den nivå av rastypiskhet och hälsa man vill ha. Dock kan man aldrig garantera att valpen kommer att bli en stjärna när den blir stor, men man ger valpen de bästa förutsättningarna.

 

Den SKK registrerade uppfödaren måste följa SKK:s regler gällande hundarnas hälsa. Detta innebär t.ex. att det inte går att ta valpkullar på en tik för ofta, utan man måste hålla ett visst intervall för att tiken ska kunna vila upp sig emellan. Det innebär också att status på föraldrarnas höftleder måste vara känt för att kullen ska kunna registreras.

 

En SKK registrerad uppfödare måste också följa de importregler som finns. Sverige och Norge är idag rabiesfria länder, och detta innebär att det inte alltid är så lätt att få tag på nytt avelsmaterial. Detta innebär ibland dyra kostnader för att få in en ny hund till sin avel, resor, vaccineringar, accorderingar utomlands innan hunden kan tas in i landet o.s.v. Det innebär också att man inte äventyrar något genom att ta in hundar i Sverige olagligt, som t.ex. att sprida sjukdomar vi inte har i landet, eftersom papper från införseln till Sverige måste bifogas registreringshandlingarna till SKK.

 

För den SKK registrerade valpen finns alltså ett registreringsbevis och en stamtavla. I stamtavlan kan du se om någon av hundarna är släkt med varandra och på så vis se om samma hund förekommer flera gånger i stamtavlan. I SKK:s Hunddata kan du forska vidare i stamtavlan. En seriös uppfödare berättar gärna om hundarna i stamtavlan, hälsa, mentalitet och hur hundarna ser ut.

 

Önskemålet att alla valparna får ett gott hem, den fortfarande snäva avelsbasen vi har samt att uppfödaren kommer att avsätta mycket tid på att stödja sina valpköpare på vägen gör att det endast föds någon enstaka SKK registrerad kull om året i Sverige. Rasen kaukasisk ovtjarka säljer man inte heller till vem som helst om man är en seriös uppfödare.

 

För den som säljer icke registrerade valpar blir livet mycket lättare. En valpfabrik förblir bara en anonym annons med ett telefonnummer.

 

En SKK registrerad valp kostar några tusenlappar mer än en icke registrerad valp. Men även om det inte spelar dig någon roll om du köper en SKK registrerad valp/hund eller en icke registrerad, så tänk på att du stöder fortsatt avel med icke registerade hundar (ibland rena valpfabriker) om du handlar hos någon som icke registrerar sina hundar  i SKK. Många som har köpt en icke registrerad valp har sedan förtvivlad hört av sig till de SKK registrerade kennlarna som finns i Sverige för att be om råd om hur de ska hantera sin hund, eftersom de tydligen inte har fått några råd på vägen, de har knappast fått veta vad för hund de köpt ens ! Det förekommer också att valparna saluförs i annonser med falskt kennelnamn.

 

Har inte uppfödaren registrerat kullen i SKK, är och förblir valparna egentligen blandraser då inget bevis på hundens rastillhörighet finns. Vid valpköpet ska registreringsbevis medfölja. Du kan inte själv registrera in din valp i SKK. Observera att Jordbruksverkets hundregister endast är ett hundägarregister, vars syfte är att kunna spåra fram hundens ägare om något skulle inträffa. Hundarna registreras här in med den ras ägaren anger.

 

Svenska Kennelklubben har i texten ovan förkortats SKK.

Kontakta alltid SKK innan du köper hund !

www.skk.se

Ring SKK 08-795 30 00 och rådgör INNAN köpet.

 

Lycka till !

 

Carina

mail: vitavargar@yahoo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.caucasian.se