Kavkazskaja Ovtjarka - Kaukasisk Ovtjarka- Caucasian Ovcharka - Caucasian Ovtjarka - Caucasian Mountain Dog -Caucasian Shephard Dog - Nagazi -Volkodav - Kaukasianpaimenkoira - Kaukkari

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

www.caucasian.se

 

 

 

 

 

Kaukasisk ovtjarka - Caucasian Ovtcharka - Kaukasianpaimenkoira

 

 

Välkommen till vår sida om rasen. Planer finns på uppfödning i liten skala.

 

Welcome to our homepage. We live in Sweden, and have plans for breeding.

 

Tervetuloa kotisuvuillemme. Asumme Ruotsissa, ja suunnittelemme rodun kasvatusta

 

Tachetee Drago

 

 

 

More pics on our blog /Se mera på blogsidan / Enemmän kuvia blogissa :

 

 

 

 

 

Inget av materialet på denna hemsida får användas utan tillstånd av mig. Allt otillbörligt användande kommer att anmälas -You are not allowed to copy any material from this homepage without my permission - Sivuiltani ei saa kopioida mitään materiaalia ilman minun lupaani.